Sidecore-logga-40x10-1-0-2.png
Hem Tjänster Kunder Om oss Kontakt
header3-3.gif

Kunder och Referensuppdrag

Våra kunder är oftast medelstora och stora företag och organisationer. I vårt verksamhetsområde finns det ofta större likheter mellan olika företag än det gör till övrig verksamhet inom våra kunders företag. Det gör att vi kan arbeta branschoberoende och våra erfarenheter från genomförda uppdrag kommer våra kunder till godo. Genom jämförelser med andra kunder erhålls ”best practice” och effektiva lösningar.

Kunder

Akademiska Hus | Alecta | AstraTech | Axfood | Barnombudsmannen | Bokförlaget Natur och Kultur | BAE Systems Hägglunds | Centrumkompaniet | Dentsply | Elekta | Ericsson | European Found Management, EFM | Exportkreditnämnden EKN | Försvarets Materielverk FMV | Försvarsmakten | Haverikommissionen | IFS | IKEA | NCC | Next Jet | PEAB | Posten | Ramirent | Rikskonserter | Rikspolisen | RUAG Space | SAAB | SAS | Sanoma Utbildning | Skanska | Strålsäkerhetsmyndigheten | Svenska Filminstitutet | Svevia | Sweco | Systembolaget | Sånga-Säby | TietoEnator | Valtech

Ett antal typiska uppdrag

Outsourcing av internservice

Projektledning vid upphandling av Facility Management lösning. Framtagning av organisationsstruktur, definition av gränssnitt mellan kundens och leverantörers organisationer. Framtagning av tjänstebeskrivningar, upphandling, avtalsframtagning och avtals-förhandlingar. Drfitsättning och uppföljning av kostnader och kvalité.

Upphandling – Enstaka servicetjänster

Översyn av existerande leverantörsavtal och förnyad upphandling. Revision av avtalsvillkor. Resulterar i tjänster som är bättre anpassade efter organisationens behov, kraftigt sänkta kostnader och flexiblare avtal.

Upphandling - Resebyråtjänster

Upphandling av stödsystem för tjänsteresor, själv-bokningssystem och reseportal. Upphandling av betalningslösningar för tjänsteresor

Upphandling - Telefoni

Analys av trafikmönster och behov. Upphandling av nytt telefoniavtal och anpassning till verksamheten sänker kostnaderna med 30 %.

Service Management - inhyrd ”travel & meeting manager”

Vi bemannar linjefunktion i befintlig organisation genomför förändringsarbete, gör avtalsuppföljningar och säkerställer uppställda leverans- och besparingsmål.

Rådgivning - Travel & Meeting Management

Analys av direkta och indirekta kostnader samt besparingspotential. Framtagning av resepolicy. Implementering av ny, optimerad reseprocess.

Rådgivning - Marknadsundersökning

Potentiella leverantörer för outsourcinguppdrag kartläggs. Deras styrkor och svagheter, strategier och lämplighet som potentiell leverantör till vår klient utvärderas. Klienten får information utan att själv behöva ha leverantörskontakter.

Rådgivning - Benchmarking av fastighetsförvaltning

Analys av hur ett urval av stora nationella företag bedriver sin fastighetsförvaltning. Resultaten är grund för vidareutveckling av kundens egen verksamhet.

Rådgivning - Serviceutbud

Utarbetat serviceutbud avsett för vår kunds kunder. Design av totalservicekoncept. Utvärdering och urval av underleverantörer för servicekonceptet.

Framtidens resa i enkelhetens tecken

Förenkla din reseadministration. Läs Lambros Andréassons krönika i marsnumret av tidningen Affärsresor.

Ledare
Hela tidningen

Reseadministration -
en kvarleva från forntiden

paperwork.gifLäs Lambros Andréassons krönika i augustinumret av tidningen Affärsresor.

Krönikan
Hela tidningen

Vad tycker du?

Åtta snabba frågor om din resehantering. Svara på vår webb-enkät som tar teEnkaet2.pngmpen på reseadministration.

Klicka här för att bidra med dina synpunkter (anonymt).

Se resultatet live här.

Goda råd till kloka företagare

I en tid med kostnadsfokus ökar intresset för hur man kan räkna hem både tid, miljö och pengar. Men hur?

Läs Lambros Andréassons ledare.

Läs mer

Sök

Skriv in det du vill söka efter här