Sidecore-logga-40x10-1-0-2.png
Hem Tjänster Kunder Om oss Kontakt
header3-3.gif

Strategi

Vad ska jag låta leverantörer utföra? Hur driver andra företag verksamheten? Vilka goda exempel finns? Vi hjälper till med organisationsutveckling.

Egen regi eller externt

Är outsourcing ett alternativ? Vilka är för- och nackdelarna? Hur förbereder jag och hur genomför jag förändringen? Vi hjälper till med strategi- och organisationsfrågor inför och vid genomförande av en outsourcing av de verksamhetsstödjande tjänsterna.

Verksamhetsstöd

Hur gör jag min serviceorganisation effektiv? Hur ska arbetet ledas och följas upp? Hur ska arbetet organiseras?

Vi hjälper till med rådgivning, tillfällig ledning, omorganisation, verksamhetsgenomgångar, motivation, processer och rutiner.

Kvalitetsmått, uppföljningar

Hur gör andra företag? Vad är ”best practice”? Vad är marknadsmässiga kostnader och priser? Är vi på rätt väg?

Vi har kunskap om hur andra företag löst frågorna. Vi hjälper till med benchmarking och framtagning av relevanta kvalitetsmått och nyckeltal.

Policy och rutiner

Hur får jag medarbetare att följa företagets rutiner? Har jag rätt policy och instruktioner? Hur ger jag företagets medarbetare hög service?

Vi hjälper till med att utforma rutiner och policys som ger rätt kvalitet till bästa kostnad. Vi tar fram regler som styr t ex dagliga inköp, affärsresor och telefoni.

Framtidens resa i enkelhetens tecken

Förenkla din reseadministration. Läs Lambros Andréassons krönika i marsnumret av tidningen Affärsresor.

Ledare
Hela tidningen

Reseadministration -
en kvarleva från forntiden

paperwork.gifLäs Lambros Andréassons krönika i augustinumret av tidningen Affärsresor.

Krönikan
Hela tidningen

Vad tycker du?

Åtta snabba frågor om din resehantering. Svara på vår webb-enkät som tar teEnkaet2.pngmpen på reseadministration.

Klicka här för att bidra med dina synpunkter (anonymt).

Se resultatet live här.

Goda råd till kloka företagare

I en tid med kostnadsfokus ökar intresset för hur man kan räkna hem både tid, miljö och pengar. Men hur?

Läs Lambros Andréassons ledare.

Läs mer

Sök

Skriv in det du vill söka efter här