Sidecore, ditt specialiststöd vid offentliga upphandlingar och strategiska inköp. Våra tjänster

Är det dags att planera, genomföra eller följa upp en upphandling? Behöver du rådgivning i frågor kring ramavtal och avrop? Då är Sidecore ditt specialiststöd. Vi kan även bemanna tjänster på kortare eller längre sikt inom både upphandling och strategiska inköp.SPECIALISTSTÖD VID OFFENTLIG UPPHANDLING

Vi hjälper vi dig att ställa rätt frågor, hitta innovativa lösningar och skapa rätt utvärderingskriterier för en rättssäker och affärsmässig upphandling. 


BEMANNING UPPHANDLING OCH INKÖP

Vill ni utveckla er upphandling eller har upphandlingsenheten mycket att göra? Vi erbjuder sakkunnig personal inom upphandling som bemannar och utvecklar er upphandlingsenhet.

RÅDGIVNING RAMAVTAL OCH AVROP

Vid både större och mindre avrop och beställningar kan det vara skönt med hjälp.


Allt från internrevision till rymdteleskop. Vi genomför över hundra annonserade upphandlingar varje år!Vi ger dig större värde av din offentliga affär

Vi hjälper er att upphandla den lösning som tillfredsställer ert behov, utforma krav som är relevanta och identifiera det som kan vara kostnadsdrivande.

Du kan känna trygg med att vi förstår alla sidor av upphandlingen, den juridiska, den praktiska och den affärsmässiga. Det ger de bästa förutsättningarna att skapa en långsiktigt hållbar och god affär för både dig som beställare och leverantörerna.

Vi är experter inom upphandling inom varor, tjänster  Facility management, Travel management, IT, forskningsinstrument mm. Vi har erfarenhet att genomföra och projektleda stora internationella upphandlingar inom en rad olika marknadsområden.

Vi verkar över hela landet och arbetar både för den offentliga och privata sektorn.
Sidecore erbjuder spetskompetens inom upphandling på både strategisk och operativ nivå. Vårt mål är att hjälpa kunden nå den goda affären. Tillsammans kan vi utmana stagnerade tankesätt och hitta nya lösningar för att nå bättre, mer framgångsrika samarbeten med marknaden.