Lambros
Andréasson

Telefon 08-5880 97 21
Mobil 0703-41 41 31

lambros.andreasson@sidecore.se

Kjell
Gunnarsson

Telefon 08-5880 97 23
Mobil 0707-40 38 63

kjell.gunnarsson@sidecore.se

Andreas
Luiga

Telefon 08-5880 97 22
Mobil  0702-41 61 51

andreas.luiga@sidecore.se

Jimmy
Spicer

Telefon 08-5880 97 25

Mobil 0702-74 51 414

jimmy.spicer@sidecore.se

Emanuel
Reuter

Telefon 08-5880 97 24

Mobil 0739-82 77 58

emanuel.reuter@sidecore.se


Sidecore erbjuder spetskompetens inom upphandling på både strategisk och operativ nivå. Vårt mål är att hjälpa kunden nå den goda affären. Tillsammans kan vi utmana stagnerade tankesätt och hitta nya lösningar för att nå bättre, mer framgångsrika samarbeten med marknaden.