Våra tjänster

Är det dags att planera, genomföra eller följa upp en upphandling? Behöver du rådgivning i frågor kring ramavtal och avrop? Då är Sidecore ditt specialiststöd. Vi kan även bemanna tjänster på kortare eller längre sikt inom både upphandling och strategiska inköp.Allt från internrevision till rymdteleskop. Vi genomför över hundra annonserade upphandlingar varje år!

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap av upphandlingar genomförda enligt LOU, LUK, LUF och LUFS:s samtliga förfaranden. Bland mycket annat har vi upphandlat tekniskt avancerad medicinsk utrustning, forskningsinstrument, IT-system, konsulter, kommunikationstjänster, travel management och facility management tjänster, hanterat outsourcing och verksamhetsövergångar, genomfört internationella upphandlingar och upprättat dynamiska inköpssystem (DIS).


| Specialiststöd vid upphandling 

Är det dags att planera, genomföra eller följa upp en offentlig upphandling? Då hjälper vi dig att ställa rätt frågor, hitta innovativa lösningar och skapa rätt utvärderingskriterier för en rättssäker och affärsmässig upphandling. 

Att genomföra rättssäkra upphandlingar som leder till långsiktigt hållbara och affärsmässiga kontrakt kan vara svårt. Vi ser till att upphandlingen leder till affärsmässiga kontrakt som uppfyller ditt behov.

Vi erbjuder specialiststöd för hela upphandlingsprocessen eller för enstaka delar. Valmöjligheten är uppskattad bland våra kunder och används ofta där det behövs mer erfarenhet än vad som finns tillgänglig. Vi är specialister och fungerar som stöttepelare under upphandlingsprocessen. Vi är vana vid att självständigt stödja och leda upphandlingsarbetet gentemot beställaren för den efterfrågade varan eller tjänsten.| Rådgivning ramavtal och avrop

Vid både större och mindre avrop och beställningar kan det vara skönt med hjälp.

Oavsett om det är på grund av tidsbrist eller viljan att göra rätt redan från början så bistår vi med spetskompetens och mångårig erfarenhet av större ramavtal och avrop. Vid förnyad konkurrensutsättning, rangordning eller särskild fördelningsnyckel så finns vi tillgängliga för genomförande eller enkel rådgivning kring avrop.Bemanning upphandling/inköp

Vill ni utveckla er upphandling eller har upphandlingsenheten mycket att göra? Vi och bemannar och utvecklar er upphandlingsenhet.

Vi bemannar er organisation och utför upphandlingar på yrkesmässigt, professionellt sätt. Våra metoder är genomarbetade och lämpar sig väl för fleråriga avtal. Utgångspunkten när vi genomför inköp och upphandlingar är ett långsiktigt helhetsansvar. Vi utvecklar arbetssätt, tar fram verktyg och mallar som säkerställer långsiktigt hållbara lösningar. Som konsulter är vi vana att samverka med olika beställande enheter och att både driva och leda upphandlingsprocessen.

 Sidecore erbjuder spetskompetens inom upphandling på både strategisk och operativ nivå. Vårt mål är att hjälpa kunden nå den goda affären. Tillsammans kan vi utmana stagnerade tankesätt och hitta nya lösningar för att nå bättre, mer framgångsrika samarbeten med marknaden.