Affärsidé

Sidecore grundades år 2008. Vår affärsidé är att erbjuda spetskompetens inom upphandling på både strategisk och operativ nivå. Vårt mål är att hjälpa kunden nå den goda affären. Tillsammans kan vi utmana stagnerade tankesätt och hitta nya lösningar för att nå bättre, mer framgångsrika samarbeten med marknaden.Strävan efter den goda affären

Vi har lång erfarenhet av att analysera verksamheters faktiska behov och översätta dessa till konkreta och kvantifierbara krav vid upphandling. Vi förstår och kan analysera nya marknader. Genom att vi förstår både marknadens och kundens behov ökar möjligheten till att nå en affär som gagnar alla parter. Varje dag ser vi upphandlingar där det ställs krav som inte följs upp. Det leder till att kraven blir verkningslösa. För att få en affärsmässig och hållbar upphandling krävs en långsiktighet och uppföljning som sker löpande. Vi ger er förutsättningarna att skapa en långsiktigt hållbar och god affär under hela avtalsperioden.


Hållbar upphandling

Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling. Det borde vara en självklarhet men kan vara en utmaning i upphandling. Vi hjälper er att identifiera och ställa relevanta hållbarhetskrav till det som ska upphandlas. Vi strävar alltid efter att göra så hållbara upphandlingar som möjligt.


Fokus på kostnad istället för pris

I alla delar av upphandlingsprocessen är det viktigt att fokusera på upphandlingens faktiska kostnader istället för på ett enskilt pris. Genom att utgå från ett LCC-perspektiv kan vi hjälpa er organisation nå övergripande hållbarhetsmål samtidigt som vi håller alla ekonomiska, miljömässiga och sociala  kalkyler. En del av vår strävan är att göra kostnadseffektiva upphandlingar.Sidecore erbjuder spetskompetens inom upphandling på både strategisk och operativ nivå. Vårt mål är att hjälpa kunden nå den goda affären. Tillsammans kan vi utmana stagnerade tankesätt och hitta nya lösningar för att nå bättre, mer framgångsrika samarbeten med marknaden.